Биберон с размер № 1, от 0 до 6 месеца

Бавен поток на млякото